Ograniczanie skutków ataków i konsekwencji prawnych

Usługa reagowania na incydenty i skorelowana z nią usługa informatyki śledczej oraz zabezpieczania śladów włamań to kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania incydentem, które jest świadczone na żądanie Klienta w sytuacjach kryzysowych. Interdyscyplinarny zespół ekspertów Cyber Arms jest w stanie odpowiedzieć w krótkim czasie na zgłoszenie incydentu i podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia ryzyka jego dalszej eskalacji. Wielopłaszczyznowa obsługa incydentu powoduje, że skutki wykrytego zdarzenia zostaną ograniczone do minimum, także z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z przepisów prawa.

Eksperci Cyber Arms wraz z zespołem kryzysowym Klienta wykonują działania w celu ograniczenia ryzyka ponownej materializacji się zagrożenia. Wszelkie ważne z punktu widzenia śledztwa dane są zabezpieczane zgodnie z przyjętymi w branży standardami. Klient na bieżąco otrzymuje rekomendacje, których wdrożenie daje efekt w postaci poprawy aktualnego stanu bezpieczeństwa.

Zarządzanie incydentem

Cyber Arms we współpracy z renomowaną agencją PR wspiera Klienta poprzez kompleksowe zarządzanie incydentem, które uwzględnia przygotowanie zarówno wewnętrznej komunikacji, jak i zewnętrznej komunikacji medialnej.

Cyber Arms w konsorcjum z dedykowaną kancelarią adwokacką wykonuje analizę potencjalnych skutków prawnych i jest przygotowane do reprezentacji Klienta przed odpowiednimi organami ścigania w przypadku zajścia takiej potrzeby. Oferujemy także wsparcie w zakresie RODO i reprezentacji przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt