Testy penetracyjne sposobem na weryfikację zabezpieczeń

Testy penetracyjne mają na celu identyfikację jak największej liczby słabych punktów, które mogą znajdować się w infrastrukturze sieciowej, aplikacjach WWW, aplikacjach mobilnych, rozwiązaniach IoT czy też środowiskach przemysłowych. Te słabe punkty w znaczący sposób mogą obniżać poziom bezpieczeństwa zasobów Klienta. Brak wcześniejszej weryfikacji istnienia takich podatności, może rodzić nie tylko problemy techniczne w postaci niepoprawności działania usług, ale również utraty zaufania klientów, a tym samym powodować straty finansowe i wizerunkowe.

Testy penetracyjne to usługa, która poprzez symulowany atak wykonywany przez wyspecjalizowany zespół ekspertów Cyber Arms i przeprowadzany na konkretny cel pozwala odpowiednio wcześnie wykryć, zidentyfikować i skategoryzować luki (podatności) bezpieczeństwa oraz wyeliminować je zanim zostaną wykorzystane przez przestępców przeciwko zasobom Klienta.

Testy bezpieczeństwa dla firm i organizacji

Testy prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami takimi jak np. OWASP Web Security Testing Guide zapewniają, że każde ćwiczenie jest wykonane zgodnie ze sztuką i najlepszymi praktykami w branży. Dzięki metodycznemu podejściu do testów penetracyjnych, usługa może być realizowana w sposób interwałowy (rekomendowane). Metodyczne przeprowadzanie tekstów penetracyjnych pozwala na stałą i skuteczną weryfikację poziomu bezpieczeństwa testowanego środowiska oraz daje możliwość bycia zawsze o krok przed zagrożeniami. Jest zarazem dobrą praktyką na rynku, również w kontekście zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt