Zespół reagowania na incydenty czeka aż na trzech liniach wsparcia

W ramach usługi Security Operation Center Klient otrzymuje wsparcie w dowolnym wybranym zakresie godzin, stałe monitorowanie infrastruktury oraz ważnych systemów biznesowych. Ponadto Klient ma dostęp do czołowych specjalistów w zakresie analizy i wykrywania anomalii w infrastrukturze, a także otrzymuje rekomendacje dotyczące obecnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury, pracowników oraz zasobów w organizacji. SOC 24/7 to zaawansowana usługa monitorowania i reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa IT, które są realizowane przy pomocy rozwiązań typu SIEM w trybie chmurowym lub on-premise.

W ramach usługi SOC 24/7 oferujemy utrzymanie komponentów systemu SIEM-Cloud lub całego systemu SIEM w infrastrukturze, inwentaryzację infrastruktury Klienta, wsparcie dotyczące konfiguracji synchronizacji czasu w organizacji, wsparcie i rekomendacje dotyczące konfiguracji przekierowania logów oraz podsumowanie w ramach Incident Response.

Operacyjne centrum bezpieczeństwa

Weryfikacja systemów typu Firewall, Środowisko Domenowe, Poczta i wszystkich niezbędnych komponentów zabezpieczających organizację oraz rekomendowanie sposobów zwiększenia bezpieczeństwa tych systemów to podstawa działania SOC 24/7.

Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa Cyber Arms świadcząc usługę SOC 24/7 zapewnia swojemu Klientowi także instalację niezbędnej do komunikacji infrastruktury, zbieranie logów/zdarzeń zgodnie z wybraną opcją systemu, raportowanie oraz informowanie o zaistniałych anomaliach i incydentach, na podstawie otrzymanych danych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt