Strategia, która zwiększa poziom bezpieczeństwa

Całościowe spojrzenie na stan organizacji z wewnątrz i analiza zagrożeń zewnętrznych połączona z analizą ryzyka możliwości ich wystąpienia i konsekwencji jakie mogą nieść, pozwala dobrać odpowiednie środki techniczne i finansowe, które je zniwelują. Wspólnie z zespołem Klienta wykonujemy migawkę aktualnego stanu bezpieczeństwa organizacji i przygotowując mapę cyberbezpieczeństwa, szkicujemy niezbędne kierunki jego rozwoju i poprawy. Wdrożenie działań wynikających z przeprowadzonych analiz pozwala zainwestować zaoszczędzone środki finansowe w modernizację struktur zarządzania bezpieczeństwem IT. Tworzenie mapy rozwoju cyberbezpieczeństwa to proces planowania i implementacji strategii mającej na celu ochronę organizacji przed zagrożeniami wynikającymi z działań cyberprzestępców. Mapa stanowi dokument, który zawiera opis działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w organizacji oraz określa priorytety i cele związane z cyberbezpieczeństwem.

Tworzenie mapy rozwoju cyberbezpieczeństwa w organizacji

Do tworzenia mapy rozwoju cyberbezpieczeństwa w firmie ważne jest zaangażowanie odpowiednich osób. Specjaliści z Cyber Arms ds. bezpieczeństwa informatycznego są odpowiednio wykwalifikowani i posiadają duże doświadczenie w rekomendowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń. Standardy bezpieczeństwa, praktyka rynkowa oraz wymogi prawa (RODO, Ustawa o KSC) wprost wskazują, że bezpieczeństwo biznesu musi opierać się na analizie ryzyka. Mapa rozwoju powinna być regularnie aktualizowana i modyfikowana w zależności od zmieniających się potrzeb, zapisów prawnych oraz pojawiających się nowych zagrożeń.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt