Szeroki zakres usług, doświadczenie, wiedza, profesjonalizm, elastyczność – to tylko niektóre cechy, które charakteryzują Cyber Arms. Dowiedz się o nas więcej!

OBOWIĄZEK INFOROMACYJNY RODO

Właścicielem Serwisu www.cyberarms.io i Administratorem Danych Osobowych Cyber Arms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-848) przy ulicy Skierniewickiej 10a/6/29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000955514, NIP: 5272991510.

Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej lub poprzez e-mail: office@cyberarms.io

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) Zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) – w sytuacji przetwarzania danych do wysyłki newsletteru lub innej korespondencji handlowej, marketingowej i informacyjnej, o wysyłkę, której dana osoba prosiła

b) Umowa (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – w sytuacja świadczenia usług Spółki lub przetwarzania danych przed zawarciem umowy

c) Przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, np. w celach podatkowych

d) Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres Spółki lub adresy e-mail osób umieszczonych na stronie internetowej. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja działalności statutowej Spółki tj. prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą.

4. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są:

a) w przypadku przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody przez czas trwania zgody osoby uprawnionej,

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej trwania a następnie przez okres określony w tej umowie,

b) w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora (tj. przez 1 rok) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

c) w przypadku przetwarzania na podstawie obowiązku prawnego przez czas określony przez przepisy szczególne

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi wykonanie celów wskazanych powyżej.

6. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także prawo do przenoszenia danych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. serwis IT, obsługa księgowa, prawna, osoby współpracujące z Administratorem w celu realizacji zadań statutowych).

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Państwa urządzeniu w trakcie przeglądania Serwisu (strony internetowej www.cyberarms.io) Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Spółka korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności potrzeb użytkowników; wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu; personalizacji strony internetowej;

ZMIANY POLITYKI

Ochrona danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.