Audyty bezpieczeństwa

Wykrywanie zagrożeń w systemach IT

Audyt bezpieczeństwa jest to analiza oraz weryfikacja konfiguracji komponentów infrastruktury, obejmujących kluczowe systemy lub też całe środowisko klienta. Audyt ma na celu weryfikacje poprawności konfiguracji urządzenia zgodnie z najlepszymi praktykami wraz z analizą poprawności konfiguracji oraz architektury środowiska. Efektem jest raport potwierdzający poprawność konfiguracji komponentów środowisko lub też rekomendacje możliwych zmian w środowisku mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji.