Audyty bezpieczeństwa

Wykrywanie zagrożeń w systemach IT

Audyt bezpieczeństwa informatycznego polega na weryfikacji zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury Klienta w odniesieniu do najlepszych praktyk przyjętych w branży. Efektem jest potwierdzenie prawidłowości zabezpieczeń lub rekomendacje zmian, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa bez wpływu na ciągłość działania badanych usług.