CISO as a Service

OUTSOURCING CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Kompleksowa i długoterminowa usługa, w której dedykowany dla danego klienta ekspert pełni rolę zewnętrznego oficera bezpieczeństwa. W jej założeniach jest komplementarność do usługi SOCaaS.

CISOaaS

Realizujemy działania wraz z zespołami IT/ Bezpieczeństwa IT w organizacji polegające na analizie słabych i mocnych stron pomocy w budowaniu zarówno technicznych, ludzkich jak i procesowych zdolności. W przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, dedykowany ekspert wspiera proces obsługi incydentu. Dodatkowo wspomaga także w zakresie planowania konkretnych działań i ewentualnego wsparcia w ich realizacji takich jak: Analiza Stanu Aktualnego, Threat Intelligence, Testy Penetracyjne, Red & Purple Teaming, Testy Fizyczne, Budowanie Świadomości Pracowników, Analiza Post-Incydentalna w tym Digital Forensics.