CYBER & GDPR COMPLIANCE

GDPR Compliance, Zgodność z RODO

Zarządzanie ochroną danych i pierwsze kroki do zgodności z dyrektywą RODO.

Zgodność z dyrektywą RODO

Wspólnie z Partnerem Prawnym w postaci Kancelarii Adwokackiej zajmującej się nowymi technologiami oraz w ramach multidyscyplinarnego zespołu składającego się z:

  • właścicieli procesów biznesowych
  • przedstawicieli wewnętrznych działów bezpieczeństwa,
  • prawników i ekspertów bezpieczeństwa IT Cyber@rms

wykonamy przegląd wdrożenia dyrektywy RODO i innych norm prawnych związanych z bezpieczeństwem danych i informacji oraz przedstawimy wyniki z analizy stanu obecnego w formie raportu ze wskazaniem rekomendacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa organizacji oraz zgodności z przepisami prawa w kolejnym etapie zapewnimy doradztwo wdrożeniowe zarówno w obszarach technologicznym jak i prawnym.