ROADMAPA CYBERSEC

TWORZENIE MAPY ROZWOJU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJI

Cybersecurity roadmap

Standardy bezpieczeństwa, praktyka rynkowa oraz wymogi prawa (RODO, Ustawa o KSC) wprost wskazują, że bezpieczeństwo biznesu musi opierać się na analizie ryzyka.

Mapa cyberbezpieczeństwa

Całościowe spojrzenie na stan organizacji z wewnątrz oraz analiza zagrożeń zewnętrznych połączona z analizą ryzyka możliwości ich wystąpienia i konsekwencji jakie mogą nieść, pozwoli dobrać odpowiednie i adekwatne środki techniczne i finansowe, które je efektywnie zniwelują. Wspólnie z zespołem Klienta wykonamy migawkę aktualnego stanu bezpieczeństwa organizacji i przygotowując mapę cyberbezpieczeństwa naszkicujemy niezbędne kierunki jego rozwoju i poprawy. Wdrożenie rekomendacji wynikających z przeprowadzonych szczegółowych analiz pozwoli zainwestować zaoszczędzone środki finansowe w obszary organizacji najbardziej wymagające modernizacji struktur zarządzania bezpieczeństwem IT.