Usługa SOC 24/7

Analiza zdarzeń oraz wykrywanie incydentów bazujących na zebranych danych z infrastruktury IT oraz systemów peryferyjnych. Realizowane przy pomocy rozwiązań typu SIEM w trybie chmurowym lub on-premise.

Zespół SOC Cyber Arms zapewnia najwyższą jakość oraz monitoring w zakresie wybranym przez ciebie. 24/7 | 8/5 – dla pierwszej, drugiej oraz trzeciej linii wsparcia. Pomożemy wybrać najlepszy wariant dla ciebie!

1 linia wsparcia – monitoring infrastruktury oraz zgłoszenia anomalii na 2 linie lub do administratorów

2 linia wsparcia – analiza incydentów, weryfikacja potencjalnych zagrożeń

3 linia wsparcia – zaawansowane analiza incydentów, analiza próbek plików oraz maili, weryfikacja zmian na systemach końcowych w organizacji

CYBERARMS.IO Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa

Zgłoś incydent

Nasz zespół reagowania na incydenty czeka na Twoje zgłoszenie. Zostań naszym klientem i chroń swoją organizację zaawansowaną usługą monitorowania i reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa IT.

+48 509 968 008 support@cyberarms.io

W razie potrzeby dokonania zgłoszenia, preferujemy zaszyfrowane wiadomości przesłane pocztą elektroniczną na adres support@cyberarms.io. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko zgłaszającego wraz z funkcją pełnioną w organizacji, nazwę organizacji i numer telefonu do bezpośredniego kontaktu, a także wstępne informacje związane z wykrytym incydentem.

Ilość zagrożeń dla każdej organizacji rośnie wraz z poziomem transformacji cyfrowej w XXI wieku. Zgodnie z najnowszymi statystykami w 2022 roku wysyłanych było 333.2 biliona wiadomości mailowych, które w obecnych czasach mogą zostać w prosty sposób wykorzystane na potrzeby phishingu przez cyberprzestępców. Tylko jednego dnia usługa GMAIL przenosi do spam’u 100 milionów maili. W celu odnalezienia się w cyfrowym świecie, a co za tym idzie zabezpieczenia własnych organizacji niezbędne są zaawansowane narzędzia, które pozwolą na analizę nieskończonych ilości danych w skończonym czasie!

Zespół Cyber Arms powstał, żeby pomóc wam przeanalizować te dane i zabezpieczyć to co najważniejsze – wasz biznes.

W ramach usługi Security Operation Center otrzymacie:

– Zdalne wsparcie w dowolnym wybranym zakresie godzin, stałe monitorowanie infrastruktury oraz ważnych systemów biznesowych.

–  Dostęp do czołowych specjalistów w zakresie analizy i wykrywania anomalii w infrastrukturze.

– Rekomendacje dotyczące waszego obecnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury, pracowników oraz zasobów w organizacji.

Szczegółowy opis usługi

  1. Utrzymanie komponentów systemu SIEM-Cloud lub całego systemu SIEM w infrastrukturze.
  2. Inwentaryzacja infrastruktury Zamawiającego
  3. Instalacja niezbędnej do komunikacji infrastruktury
  4. Wsparcie w ramach konfiguracji synchronizacji czasu w organizacji
  5. Wsparcie i rekomendacje dotyczące konfiguracji przekierowania logów
  6. Zbieranie logów/zdarzeń zgodnie z wybraną opcją systemu
  7. Raportowanie oraz informowanie o zaistniałych anomaliach i incydentach, na podstawie otrzymanych danych
  8. Wsparcie podczas analizy incydentów w ramach 2 oraz 3 linii
  9. Podsumowanie w ramach Incident Response
  10. Profesjonalne wsparcie najlepszych specjalistów oraz tworzenie rekomendacji zwiększenia bezpieczeństwa systemów
CYBERARMS.IO SECURITY OPERATIONS CENTER

Etapy wdrożenia SOC u Klienta

1. INWENTARYZACJA ŚRODOWISKA

Analiza środowiska klienta, określenie kluczowych elementów biznesowych. Weryfikacja systemów typu: Firewall, Środowisko Domenowe, Poczta oraz wszystkie niezbędne komponenty do zabezpieczenia organizacji i kluczowych elementów.

2. WDROŻENIE/INTEGRACJA SYSTEMÓW

Uruchomienie w środowisku klienta systemu SIEM lub podłączenie źródeł danych do środowiska chmurowego, wraz z uruchomieniem dedykowanych Use Case’ów dla klienta.

3. ŚWIADCZENIE USŁUGI

Analizowanie i powiadamianie o wykrytych incydentach, profesjonalne wsparcie podczas krytycznych incydentów. Ciągła analiza środowiska oraz dostarczanie nowych przypadków anomalii.

4. RAPORTOWANIE

Przekazywanie miesięcznych raportów z przeanalizowanych oraz rozwiązanych incydentów, wraz z potencjalnym wpływem na środowisko organizacji.