Analiza powłamaniowa i zarządzanie incydentem

Usługa reagowania na incydenty oraz skorelowana z nią usługa informatyki śledczej i zabezpieczania śladów włamań to kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania incydentem, świadczone na żądanie Klienta w sytuacjach kryzysowych. Interdyscyplinarny zespół ekspertów Cyber Arms jest w stanie odpowiedzieć w krótkim czasie na zgłoszenie incydentu i podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia ryzyka jego dalszej eskalacji. Wielopłaszczyznowa obsługa incydentu powoduje, że skutki wykrytego zdarzenia zostaną ograniczone do minimum, także z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z przepisów prawa.

Eksperci Cyber Arms wraz z zespołem kryzysowym powołanym po stronie Klienta wykonują działania w celu ograniczenia ryzyka ponownej materializacji się zagrożenia. Wszelkie ważne z punktu widzenia śledztwa dane są zabezpieczane zgodnie z przyjętymi w branży standardami.

Korzystając z narzędzi, które są w posiadaniu Klienta oraz z własnych rozwiązań wykonujemy analizę, której celem jest wykrycie źródła ataku oraz jego potencjalny cel. Jednocześnie na bieżąco dostarczamy rekomendacje, których wdrożenie daje efekt w postaci poprawy aktualnego stanu bezpieczeństwa i zatrzymania wrogich działań wewnątrz infrastruktury organizacji Klienta.

Cyber Arms wspiera Klienta poprzez kompleksowe zarządzanie incydentem, które uwzględnia przygotowanie wewnętrznej komunikacji do Zarządu oraz – we współpracy z renomowaną agencją PR – zewnętrznej komunikacji medialnej w ramach powołanego przez Klienta sztabu zarządzania kryzysowego.

Cyber Arms w konsorcjum z dedykowaną kancelarią adwokacką jest przygotowane do reprezentacji Klienta przed odpowiednimi organami ścigania w przypadku zajścia takiej potrzeby. Oferujemy także wsparcie w zakresie RODO i reprezentacji przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo, eksperci Działu Prawnego Cyber Arms wykonują analizę potencjalnych skutków prawnych, przygotowują rekomendację dalszych działań oraz wspierają Klienta w przełożeniu zebranych informacji na materiał procesowy.