Analiza powłamaniowa

FORENSICS – Analiza indycentów wykrytych w systemach IT

Analiza forensic (analityka śledcza) polega na zabezpieczenie materiału i śladów cyfrowych po odnotowanym incydencie bezpieczeństwa. Szukamy przyczyn i sposobu w jaki doszło do naruszenia; efektem jest przedstawienie wyników, które stanowić mogą dowód w postępowanu karnym oraz mają na celu zabezpieczenie przed wystąpieniem podobnej sytuacji w przyszłości. Pomagamy również ustalić potencjalnego sprawcę.

Usługi informatyki śledczej

Dzięki szerokiej wiedzy świadczymy wysokiej jakości usługi informatyki śledczej czyli DFIR (Digital Forensics and Incident Response) – informatyka śledcza i reagowanie na incydenty.

Wiemy co zrobić gdy dojdzie do incydentu. Wspieramy Klientów w obszarach:

• zabezpieczenia danych i szybkiej reakcji w zakresie ochrony infrastruktury
• możliwie szybkim przywróceniu działalności operacyjnej
• komunikacji (wspólnie z partnerem zarządzania kryzysowego w mediach) wewnętrznej i zewnętrznej
• przygotowaniu raportu z incydent ze wskazaniem przyczyny incydentu, wektorach ataku i skutkach
• zabezpieczeniu śladów cyfrowych
• zgłoszeniu (wspólnie z partnerem prawnym) incydentu do UODO i ewentualnie złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania
• zaproponowaniu rozwiązań, które w przyszłości ograniczą ryzyko wystąpienie tożsamego zdarzenia