Szkolenia i kursy

Wspieramy Klientów w obszarach. Większość zagrożeń nowoczesnej przestępczości opiera swoje modus operandi na socjotechnice i manipulacji. Niezależnie od liczby posiadanych systemów monitorowania, prewencji czy reagowania na incydenty bezpieczeństwa, to właśnie nieuświadomiony pracownik może doprowadzić do ściągnięcia na firmę dużego ryzyka – pracownik nieuświadomiony lub działający intencjonalnie na szkodę firmy.


Prowadzimy szkolenia oparte o faktyczne zdarzenia.


Wspieramy realizacji kampanii informacyjnej dla pracowników. Prowadzimy testy mające na celu realizację dedykowanego ćwiczenia, tzw. „phishing awareness” – przeprowadzana kampania phishingowa ukierunkowana jest na pracowników firmy, której efektem jest ukazanie liczby osób, które kliknęły link, pobrały złośliwy załącznik czy np. wprowadziły dane systemowe do nieuprawnionego systemu.