Testy penetracyjne systemów IT

Testy bezpieczeństwa dla firm i organizacji

Testy Penetracyjne to usługa, która poprzez symulowany atak wykonywany przez zespół Cyber Arms i przeprowadzany na konkretny cel, pozwala na wcześniejsze wykrycie luk (podatności) bezpieczeństwa zanim zostaną wykorzystane przez przestępców przeciwko zasobom Klienta.

Testy penetracyjne WWW i aplikacji

Testy penetracyjne mają na celu identyfikację jak największej liczby słabych punktów, które mogą znajdować się w infrastrukturze sieciowej, aplikacjach WWW, aplikacjach mobilnych, rozwiązaniach IoT czy też środowisk przemysłowych. Te słabe punkty, to podatności, które w znaczący sposób mogą obniżać poziom bezpieczeństwa zasobów Klienta. Brak wcześniejszej weryfikacji istnienia takich podatności, może rodzić nie tylko problemy techniczne w postaci niepoprawności działania usług, ale również utraty zaufania klientów, a tym samym powodować straty finansowe i wizerunkowe.

Testy penetracyjne prowadzone przez wyspecjalizowany zespół ekspertów Cyber Arms, pozwalają na wcześniejszą, proaktywną identyfikację oraz kategoryzację podatności, które powinny zostać wyeliminowane w celu zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury Klienta.

Testy prowadzone są zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami takimi jak np. OWASP Web Security Testing Guide, przez co zapewniają, że każde takie ćwiczenie jest wykonane zgodnie ze sztuką i najlepszymi praktykami w branży. Dzięki metodycznemu podejściu do testów penetracyjnych, usługa może być realizowana w sposób interwałowy (rekomendowane), co pozwala na stałą i skuteczniejszą weryfikację poziomu bezpieczeństwa testowanego środowiska. Przeprowadzanie testów penetracyjnych daje możliwość bycia krok przed zagrożeniami i jest zarazem dobrą praktyką na rynku, również w kontekście zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami.