Testy penetracyjne systemów IT

Testy bezpieczeństwa dla firm i organizacji

Testy penetracyjne to kontrolowany atak na usługę klienta, przeprowadzony przez dedykowany zespół, który wykorzystuje pełnię swojej wiedzy i doświadczenia ​​oraz szeroką gamę zaawansowanych narzędzi w celu wyszukania podatności i błędów. Składają się na niego zarówno testy manualne, jak i automatyczne, które razem dają wynik w postaci opisu sytuacji oraz zaleceń i rekomendacji.

Testy penetracyjne WWW i aplikacji

Realizujemy testy penetracyjne na wielu poziomach. W ramach prowadzonych projektów testujemy zarówno aplikacje WWW, jak również aplikacje mobilne (zarówno na platformie Android jak i iOS) oraz infrastrukturę “on-premise” Klienta. Całość prac jest wykonywana przez doświadczonych testerów, którzy korzystają z wielu komercyjnych jak i autorskich metod oceny stanu bezpieczeństwa poddawanego testom środowiska.