Ocena zgodności z wymaganiami RODO i innymi przepisami prawa

Usługa Cyber & GDPR Compliance obejmuje zarządzanie ochroną danych i wdrażanie działań bezpieczeństwa zgodnych z dyrektywą RODO. Wspólnie z Kancelarią Adwokacką zajmującą się nowymi technologiami i zespołem multidyscyplinarnym składającym się z właścicieli procesów biznesowych, przedstawicieli wewnętrznych działów bezpieczeństwa, prawników i ekspertów bezpieczeństwa IT Cyber Arms wykonujemy przegląd wdrożenia dyrektywy RODO i innych norm prawnych związanych z bezpieczeństwem danych i informacji oraz przedstawimy wyniki z analizy stanu obecnego w formie raportu ze wskazaniem rekomendacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa organizacji oraz zgodności z przepisami prawa w kolejnym etapie zapewniamy doradztwo wdrożeniowe zarówno w obszarach technologicznych, jak i prawnych. Specjaliści z Cyber Arms mogą także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, systemy detekcji, ochrona przed atakami typu phishing i przed wyciekiem danych.

GDPR Compliance, zgodność z RODO

Raport zawiera opis stanu bezpieczeństwa danych w organizacji oraz informacje o potencjalnych zagrożeniach i słabościach systemów. Istotną częścią tego dokumentu są zalecenia dotyczące ewentualnej poprawy i wzmocnienia tych systemów.

Cyber Arms w ramach usługi Cyber & GDPR Compliance może podejmować wiele działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i RODO. Oferujemy swoim Klientom m.in. usługi w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak monitoring i audyty zgodności z RODO, konsultacje związane z przetwarzaniem danych osobowych itp.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt