Zidentyfikowanie słabych punktów w systemie zabezpieczeń

Audyt bezpieczeństwa jest to analiza i weryfikacja konfiguracji komponentów infrastruktury informatycznej obejmujących kluczowe systemy lub też całe środowisko Klienta przeprowadzana zgodnie z najlepszymi praktykami w branży wraz z oceną architektury środowiska. Efektem prac jest raport potwierdzający poprawność konfiguracji komponentów lub też rekomendacje możliwych zmian mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.

Podczas audytu specjaliści z zakresu bezpieczeństwa informatycznego Cyber Arms analizują i oceniają systemy oraz sieci informatyczne pod kątem ich kompletności, dostępności, poufności i integralności. Analizują również procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem polityki tego obszaru.

Eliminacja zagrożeń w systemach IT

Audyty bezpieczeństwa IT są ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem w organizacji Klienta i pomagają w identyfikacji oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Audyty mogą obejmować różne obszary, takie jak: ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, ocena zabezpieczeń systemów i sieci przed atakami cybernetycznymi, identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach i zasobach systemu czy analiza zabezpieczeń związanych z oprogramowaniem antywirusowym i oprogramowaniem do wykrywania zagrożeń.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!
Kontakt